Lely Sphere

Beschreibung

Lely Sphere

Geef waarde aan emissie, bemest met precisie. De Lely Sphere maakt uw bedrijf klaar voor de toekomst. Het stalsysteem vermindert de ammoniakemmissies tot 70%. Het scheidt vaste mest en urine van elkaar en zet stikstofemissies om in waardevolle meststoffen. Dit zorgt daarbij voor een gezonder en veiliger stalklimaat. Zo heeft de stal schone en frisse lucht doordat de natuurlijke ventilatie behouden blijft en de deuren naar weilanden open kunnen blijven. Ook wordt de stal veiliger doordat er zich geen gassen onder de vloer verzamelen. Daarnaast reinigt de mestrobot de hele vloer zeer regelmatig en zorgt hij voor een hygiënische omgeving.

Medien

Galerie

Website

Downloads

Share

Scroll to Top