BBB (BoerBurgerBeweging)

BBB (BoerBurgerBeweging)

Over ons

BBB: DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND!
Inwoners van het platteland voelen zich meer en meer vervreemd van de Haagse regels die worden bedacht door mensen die te ver van het platteland, of de regio’s af staan. BBB laat de stem van het platteland klinken in Den Haag. Zeker nu groen (weilanden, coulissen landschappen) dreigt te worden ingeruild voor grijs (industrie, zonneparken, distributie- en datacentra, wegen) is het meer dan noodzakelijk dat de stem van én voor het platteland wordt vertegenwoordigd in Den Haag.

Leefbaar platteland
Het behoud van onze land- en tuinbouw speelt een essentiële rol in een leefbaar platteland. Boeren en tuinders zorgen voor het landschap, zijn rentmeesters van de regio, zorgen voor werkgelegenheid, economie, toerisme, recreatie, landschapsbeheer, natuurbeheer en vooral sociale binding op het platte- land. Als de boeren en tuinders verdwijnen, heeft dit zeer grote gevolgen voor ons platteland zoals wij dat nu kennen. Werkgelegenheid verdwijnt, jongeren trekken weg, dorpen lopen leeg, supermarkten en maatschappelijke voorzieningen zoals openbaar vervoer, bibliotheken en scholen worden gesloten. Het landschapsbeheer en natuurbeheer zal flink onder druk komen te staan als er geen boeren en tuinders meer zijn, die helpen ons landschap te behouden.

Leegloop stoppen
In sommige streken van Nederland zie je het al: dorpen en kernen lopen leeg, boeren verdwijnen van het platteland. Leegstaande schuren worden nu al massaal gehuurd of opgekocht door drugscriminelen. In sommige streken dreigen spookdorpen te ontstaan en slaat de verpaupering van het ook daar unieke landschap hard toe. Eeuwenoude plattelandstradities verdwijnen met deze boeren en burgers ook. De plattelandscultuur verschraalt. BBB wil dit proces een halt toe roepen door focus te leggen op de regio’s in Nederland. Regio’s waar burgers uit de grote steden kunnen genieten van rust, ruimte, natuur en ouderwetse plattelandsgezelligheid en vooral: Noaberschap.

Stop de uitverkoop van ons platteland
BBB wil een halt toe roepen aan de uitverkoop van ons platteland. Gezond Verstand dient te regeren. Met BBB als stem van en voor het platteland, met al zijn eigen unieke kenmerken en tradities, brengen wij dit Gezond Verstand terug in Den Haag. Met 12 pijlers leggen wij een nieuw, stevig fundament onder de toekomst van een Gezond Platteland.
Laten we helder zijn: BBB is geen partij die in de tijd terug wil of het platteland romantiseert of idealiseert. BBB is zich terdege bewust welke grote uitdagingen op het platteland afkomen in de zoektocht naar ruimte. BBB wil wél dat de mensen die wonen op het platteland meepraten en mee- bepalen welke keuzes in hun leefomgeving worden gemaakt. Niet praten óver, maar mét bewoners van het platteland. BBB wil dat het platteland niet het afvoerputje is van politiek Den Haag, zoals het nu vaak wel wordt behandeld.

BBB staat voor een veilig en leefbaar platteland. Een stem voor het platteland is een stem voor haar inwoners, haar cultuur, haar grote rol in de voedselproductie, haar recreatieve functie, haar schoonheid, haar rol in het mooie Nederland.

Gemarkeerd product

Products

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top