Welkom op de KalfLounge

RMV is het contactmoment in de agrarische sector voor de runveehouderij. Hierbij kunnen en moeten we de kalversector niet vergeten. De kalversector is zich volop aan het ontwikkelen en innoveren op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid en keteninnovatie.

Om het hoge aandeel in Europa te behouden en om wereldwijd toonaangevend te blijven is het van belang dat er jaarlijks een contactmoment is in de kalversector, tussen veehouder, leverancier, maar ook om kennis te delen.

Tijdens RMV Hardenberg wordt dit gefaciliteerd: welkom op de KalfLounge.

KalfLounge

Even wat feiten op een rijtje

Wereldwijd is de Nederlandse kalversector toonaangevend op het gebied van gezond, duurzaam en veilig kalfsvlees. En de Nederlandse kalversector is met een aandeel van 31% de grootste producent van kalfsvlees in Europa. Cijfers waar we als klein landje trots op mogen zijn. De producten en kennis van de Nederlandse kalversector gaan de hele wereld over en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de economie.

Naast dat de Nederlandse rundveehouderij vooral gericht is op de productie van melk, zijn ze ook leverancier van kwaliteit vlees. De vleesproductie is grotendeels afkomstig van koeien uit de melkveehouderij.

Wat is er te doen?

  • De KalfLounge is een themaplein waar het contact- en netwerkmoment gefaciliteerd wordt in de kalverhouderij
  • Een echte lounge voor de kalversector
  • Exposanten zijn aanwezig die in de kalversector werkzaam zijn.
  • Hiernaast worden er korte kennissessies en/of studiesessies gehouden
We zijn nog druk bezig met de invulling van de KalfLounge. Wanneer er meer bekend over is kan je op deze pagina meer informatie hierover vinden.

Scroll naar top