Bio-HUB biogasnetwerk

Beschrijving

Het onderling verbinden van (mono-)mestvergisters biedt agrariërs kansen om mest te verwaarden tegen lagere kosten en een hoger rendement.
Om het hoge energiepotentieel van mest optimaal te benutten ondersteunt CCS Energie-advies veehouders in de keuze voor de meest rendabele vergistingstechniek. Hierbij kijken we specifiek naar samenwerking tussen boeren. Door het geproduceerde biogas van meerdere veehouderijen gezamenlijk te verwaarden creëren we een efficiënt, rendabel en duurzaam systeem: Bio-HUB.

Bij een Bio-HUB heeft iedere deelnemende boer een eigen mestvergister die door een biogasleiding verbonden is met andere mestvergisters. Deze mestvergisters leveren biogas aan één centrale biogas-verwerkingsinstallatie. Het voordeel van één centrale biogasverwerking is kostenbesparing op onderhoud, verbruiksstoffen, installatiekosten en door opschaling.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top