Calf Clean System

Beschrijving

Calf Clean System

Het Calf Clean System is een emissie reducerend stalsysteem waarbij wordt ingezet op het afvangen van emissies en mestafvoer. Het systeem bestaat standaard uit een betonvloer met emissie reducerende TopFloors en een mestschuifsysteem. Het is een brongerichte aanpak voor het reduceren van ammoniak, methaan en geur. Het effect van het systeem wordt gemeten door middel van continue metingen met behulp van sensoren. De data van de sensoren worden verwerkt in een management tool, gekoppeld aan datum, tijd en locatie. De kalverhouder kan met het systeem steeds beter presteren en reductiecijfers verlagen. Hiermee sluit het systeem naadloos aan bij de doelvoorschriften, die in de toekomst de standaard worden.

Andere producten

Media

Gallery

Deel op Social Media

Scroll naar top