CowToilet

Beschrijving

CowToilet

Het CowToilet wekt een plasreflex op bij de koe. De koe begint te plassen en het toilet vangt direct de urine op onder de staart van de koe. Door de urine niet in aanraking te laten komen met de mest in de mestkelder, ontstaan er geen emissies maar behouden we de waardevolle nutriënten in zowel de mest als de urine.

De urine die opgeslagen wordt in een luchtdichte silo blijft stabiel in waarde:
Stikstof 6 kg/m³
Fosfaat 0 kg/m³
Kali 12 kg/m³

Precisie bemesting
Paul Galama, die zich bij namens Wageningen Livestock Research bezighoudt op DairyCampus te Leeuwarden met innovatieve melkveesystemen – niet direct betrokken bij de ontwikkeling van het CowToilet –, vertelt aan de Volkskrant het volgende: ‘In de urine zit stikstof en kalium, en in de dikke mest zit fosfaat en organische stof. Door de zuivere manier van scheiding met het CowToilet kunnen veehouders en akkerbouwers veel gerichter bemesten, wat ook weer goed is voor het milieu.’

Nu kunnen verschillende sneden gras beter bemest worden met de urine, mest of een combinatie van urine en mest. Urine kan zelfs gebruikt worden als vervanging van kunstmest, voor het opwekken van ‘gele’ stroom of dienen als bron voor waterstof. Naast dat het goed in de kringloop past, heeft het ook andere potenties.

Voordelen van het CowToilet:
– Frissere lucht in de stal
– Beter voor de luchtwegen

– Modulair inzetbaar in elk type stal, ook met weidegang
– Toepasbaar i.c.m robot melken

– Behoud meer stikstof op uw bedrijf
– Minder stikstofdepositie in nabijgelegen natuurgebieden

– Drogere vloeren, hoge klauwgezondheid
– Frissere lucht in de stal, weinig luchtwegziekten

Andere producten

Media

Deel op Social Media

Scroll naar top