DeLaval VMS™ V310 melkrobot met DeLaval RePro™

Beschrijving

DeLaval VMS™ V310 melkrobot met DeLaval RePro™

DeLaval VMS™ V310 melkrobot met het unieke kenmerk DeLaval RePro™

Volledig geïntegreerd in het melkproces biedt DeLaval RePro een managementsysteem voor het proactief opvolgen van de melkkwaliteit en koe gezondheid in combinatie met de vruchtbaarheidscyclus van de koe. Progesterongehaltes worden automatisch afgenomen in de VMS via een melkmonster tijdens de melking. Met DeLaval DelPro BioModellen wordt realtime een duidelijk beeld weergegeven van de voortplantingsstatus van elke koe. Alle kritische vragen rondom de voortplantingsstatus worden automatisch beantwoord via meldingen in DelPro Applicaties. Hiermee kan proactief gestuurd worden op de veestapel. Dit zorgt voor gezondere koeien, lagere dierenartskosten en een verbetering van de algehele kosten per koe. Koeien op het juiste moment drachtig krijgen levert een betere lactatieperiode, wat zorgt voor een hogere opbrengst.

Welke inzage geeft DeLaval VMS™ V310/RePro™:
• Automatische drachtcontrole
• Detectie van afwijkende vruchtbaarheidscyclus
• Ontdekt alle (stille) tochten
• Geeft gebruiker duidelijke acties voor elke individuele koe

Andere producten

Scroll naar top